Intraoralna kamera (STV)

Intraoralna kamera je zelo uporaben pripomoček. Kamera mi omogoča veliko boljši, bolj natančen pregled zob in ustne votline, hkrati pa lahko pacientu neposredno na ekranu računalnika pokažem spremembe zob in obzobnih tkiv, ki jih zaznam pri pregledu. Na ta način boste lažje razumeli, kaj se dogaja v vaših ustih, saj bova lahko skupaj načrtovala predvidene posege. Lahko si boste ogledali in primerjali spremembe na zobu pred posegom in po njem. Pacientovo radovednost o poteku postopka lahko potešim tudi med samim posegom in mu pokažem trenutno stanje.

Zobna ordinacija

Pacientovo radovednost o poteku postopka lahko potešim tudi med samim posegom

Naj naštejem samo nekaj prednosti intraoralne kamere. Omogoča:

  • natančnejši pregled zob in ustne votline,
  • boljšo komunikacijo med pacientom in zobozdravnikom,
  • vizualni prikaz stanja zob in ustne votline na ekranu,
  • sliko posameznega zoba in s tem prikazuje natančne podatke o zobni kroni, obzobnem tkivu in morebitnih zobnih oblogah ter nepravilnih obremenitvah zob in
  • arhiviranje slik posameznih faz zdravljenja.

Intraoralna kamera je namenjena natančnejšemu pregledu zob in ustne votline.

Ta pripomoček nam omogoča prikaz stanja posameznega zoba ali ustne votline pred in med posegom ter po njem.

Intraoralna kamera je v velikosti svinčnika. S kamero lahko močno povečam opazovano polje in ga analiziram na ekranu. Hkrati lahko spremembe na zobeh in dlesnih na ekranu prikažem pacientu, kar omogoča boljšo komunikacijo med mano in pacientom. Ta način vam omogoča neposreden vpogled v stanje vaših zob in ustne votline, s čimer pogosto skupaj razblinimo morebitne pomisleke. Na ekranu lahko vidite morebitne spremembe na vaših zobeh, prelome, pojavljanje kariesa, parodontopatije in druge vrste bolezni, ki jih je treba zdraviti.

Intraoralna kamera izgleda kot svinčnik. Zobozdravnik pri postavljanju diagnoze ustnega in zobnega stanja lahko s kamero močno poveča opazovano polje in ga nalizira na ekranu. Hkrati lahko spremembe na zobeh in dlesnih na ekranu prikažem pacientu, kar omogoča boljšo komunikacijo med mano in pacientom. Ta način vam omogoča neposreden vpogled v stanje vaših zob in ustne votline, s čimer pogosto skupaj razblinimo morebitne pomisleke. Na ekranu tako lahko vidite eventuelne spremembe na vaših zobeh, prelome, pojavljanje kariesa , paradontopatije in druge vrste bolezni, ki jih je potrebno zdraviti. Stanje skupaj s pacientom tudi preveriva po opravljenem zobozdravniškem posegu. Slike lahko tudi arhiviram.