Dezinfekcija in sterilizacija

Pri svojem delu dosledno upoštevam in izvajam smernice dobre klinične prakse za zaščito pacientov in sebe pred morebitnimi okužbami. Ukrepi, ki jih redno izvajam:

  • umivanje in dezinfekcija rok med delom in po vsakem delu z vsakim pacientom,
  • uporaba rokavic in maske za enkratno uporabo,
  • kemična dezinfekcija delovnih površin,
  • uporaba materiala za enkratno uporabo in
  • sterilizacija vsega stomatološkega pribora

Po vsaki uporabi razkužimo, očistimo in steriliziramo ves inštrumentarij, vključno s turbino. Uporabljam sodoben avtoklav. Vsak postopek  je pod redno kontrolo sterilizacije, uspešnost sterilizacije pa preverja pooblaščena organizacija.

Avtoklav
Avtoklav